Poniżej przedstawiamy listę poradni specjalistycznych dostępnych w Poznaniu.

Poradnie Specjalistyczne - Poznań

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Lekarz Rodzinny

Poradnia
Laryngologiczna

Lekarz Laryngolog

Poradnia
Neurologiczna

Lekarz Neurolog

Poradnia
Kardiologiczna

Lekarz Kardiolog

Poradnia
Dermatologiczna

Lekarz Dermatolog

Poradnia
Ortopedyczna

Lekarz Ortopeda

Poradnia
Chirurgiczna

Lekarz Chirurg

Poradnia
Ginekologiczna

Lekarz Ginekolog

Poradnia
Urologiczna

Lekarz Urolog