Przedstawiamy Państwu listę poradni specjalistycznych dostępnych w naszych placówkach.

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Lekarz Rodzinny

Poradnia
Pediatryczna

Lekarz Pediatra

Poradnia
Laryngologiczna

Lekarz Laryngolog

Poradnia
Neurologiczna

Lekarz Neurolog

Poradnia
Kardiologiczna

Lekarz Kardiolog

Poradnia
Dermatologiczna

Lekarz Dermatolog

Poradnia
Ginekologiczna

Lekarz Ginekolog

Poradnia
Urologiczna

Lekarz Urolog

Poradnia
Ortopedyczna

Lekarz Ortopeda

Poradnia
Chirurgiczna

Lekarz Chirurg

Punkt
Pobrań

Punkt Pobań